Ultralydsscanning

Ultralydsscanning

Ultralydsscanning tilbydes i dag på flere og flere klinikker. Undersøgelsesmetoden kræver uddannelse og længere tids praktisk erfaring for anvendelse.

Ultralydsscanning er i dag en integreret del af den kliniske undersøgelse indenfor reumatologi og idrætsmedicin. Med en scanner kan man danne sig et så detaljeret billede af muskler, sener, ligamenter, slimsække og knogler, at man meget præcist kan bedømme vævets tilstand og på den måde udpege patientens problem.

Med scanneren kan fysioterapeuten supplere sin undersøgelse og andre behandlingsmetoder til meget præcist at danne sig et billede af fx. irriteret/betændt forkalket væv. Derefter kan fysioterapeuten understøtte sin diagnose ved at afgøre type og omfang af et givet problem eller en given skade.

Fysioterapeuten kan ved hjælp af scanneren vurdere om behandlingen har den ønskede effekt samt understøtte behandlingen og dialogen med andre behandlere - deriblandt egen læge.

Ultralydsscanning er en tillægsydelse og kan efter ønske udføres i forbindelse med den fysioterapeutiske forundersøgelse og/eller behandling. Se priser

 
© Copyright 2018 Sundhed Horsens