FØLER DU DIG STRESSET, ELLER HAR DU STRESS?

Kan motion afhjælpe stress?

Kronisk stress betyder, at du over længere tid har overhørt signaler fra kroppen, der har bedt dig om at stoppe op! Det er derfor afgørende vigtigt, at du igen lærer at lytte til kroppen og ændrer din måde at leve livet på.

Forskning tyder på, at motion, fysisk aktivitet og mental trivsel spiller en stor rolle – og også en vigtig rolle, når det handler om at forebygge kronisk stress. Der er dog nogle vigtige elementer, som du skal være opmærksom på.

Hård fysisk træning egner sig ikke i en fase, hvor du er belastet både fysisk og mentalt af stress, og derfor skal motion tilrettelægges, så den ikke forværrer din tilstand.

Læs med fordel: ”Stress – Fysisk træning som behandling”

Det mentale helbred er på dagsordenen alle steder: i medier, på arbejdspladsen, i skolen og selv hos mindre børn.

Stress-ordet er lidt presset

Selv små børn udtrykker, at de er ”stressede”, og det er ofte et spejlbillede på, at vi bruger ordet i flæng og i sammenhænge, hvor vi har travlt i hverdagen og måske ikke helt kan nå alt det, vi mener, vi skal.

At udtrykke sig om stress kan således blive fortærsket og problematisere et begreb, som dækker over noget mere alvorligt, der skal gøres noget ved.

Det må være på sin plads at definere stress – altså den stress, som er usund

Stress er ikke en sygdom, det er et symptom. Vi udskiller hormoner, når vi udsættes for kortvarig stress, som når vi fx må springe for livet for at undgå at blive kørt over af en bil. Det er en nødvendig stressreaktion for, at vores krop kan handle hurtigt.

Vi kan også opleve stress og nervøsitet i forbindelse med, at vi fx skal præstere til en eksamen.

Den langvarige stress, hvor der over længere tid opleves ubalance mellem krav og det, vi kan præstere, er den stress, vi skal være opmærksomme på. Det drejer sig både om egne og omgivelsernes krav og de ressourcer, vi har.

Det er yderst sjældent, at det kun er ét område, som spiller ind. Det er ofte en kombination af ubalance i både arbejde, fritid og privatliv.

Hvordan kan det være, at nogle mennesker ”går ned med stress”?

Vi er som mennesker vidt forskellige både i forhold til vores opvækst, og hvad vi har med i ”rygsækken”, og vi håndterer derfor også pres, kriser og situationer forskelligt.

På et tidspunkt i ens liv kan både kroppen og den mentale tilstand have været udsat for pres over så lang tid, at der opstår fysiske symptomer. En stor del af de mennesker, som oplever stress og dårlig trivsel over lang tid, overhører også ofte de små tegn, som både kroppen og sindet sender.

Vi er vidt forskellige som persontyper, og derfor håndterer vi pres, travlhed og kriser forskelligt. Vores reaktioner afhænger ofte af, hvad vi har med i ”rygsækken”. Vi stiller for store krav til os selv og vores formåen.

Det er på ingen måder et tegn på svaghed – lad os lige slå det fast én gang for alle. Det handler oftest om måden, vi prioriterer på og ikke mindst de måske urimelige krav, vi stiller til os selv.

Vejen tilbage til en tilværelse uden stress er ikke nem, da det kræver forandringer, så stress og mistrivsel ikke opstår igen. Der er hjælp at hente på mange fronter både hos psykologer, psykoterapeuter, stresstest osv.

Der er en del, der tyder på, at motion og fysisk aktivitet både kan afhjælpe og forebygge stress. Mængden og intensiteten afhænger dog af, hvor i stressfasen man er.

Der er evidens for, at jo bedre form man er i, jo mindre er risikoen for at få alvorlig stress.

Læs gerne pjecen fra sundhedsstyrelsen, som også indeholder en test: Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det!

SUNDHED HORSENS ER DIT LOKALE AKTIVE ERHVERVSNETVÆRK