Stressens stille indtræden: Hvorfor mærker mange ikke stressen, før den rammer?

Hvordan defineres stress?

 Stress er en naturlig respons, som kroppen aktiverer som reaktion på udfordrende eller presserende situationer. Det er en biologisk mekanisme, der har udviklet sig som en overlevelsesmekanisme, der hjælper os med at reagere på potentielt farlige situationer – "kamp-eller-flugt" reaktionen. Når vi står over for en trussel, frigiver kroppen hormoner som kortisol og adrenalin, hvilket øger vores opmærksomhed, fokus, energi og styrke midlertidigt for at håndtere situationen.

Hvad betyder den "dårlige" stress for både den mentale og fysiske sundhed?

Mens denne stressrespons kan være nyttig og beskyttende i korte perioder, kan gentagen eller kronisk stress have negative virkninger på vores fysiske og mentale sundhed. Kronisk stress opstår, når kroppen konstant er i en tilstand af alarmberedskab uden tid til at komme sig. Dette kan føre til en række problemer, herunder søvnforstyrrelser, fordøjelsesproblemer, hjerte-kar-sygdomme og mentale sundhedsproblemer som angst og depression.

Når vi ikke er opmærksomme på, hvornår stress bliver usundt:

Det er sandt, at mange mennesker måske ikke er opmærksomme på deres stressniveau, før det når et kritisk punkt. Der er flere grunde til dette:

1. **Gradvis tilvænning:** Stress kan snige sig ind over tid. Når vi gradvist oplever stigende arbejdspres, personlige udfordringer eller andre stressfaktorer, kan vores krop og sind vænne sig til det som en normal tilstand, og vi mærker ikke nødvendigvis de tidlige advarselssignaler.

2. **Overforbrug af coping-mekanismer:** Mange mennesker bruger forskellige metoder til at håndtere stress, som f.eks. at arbejde mere, undgå problemerne eller distraktioner som social mediebrug. Disse midlertidige strategier kan hjælpe med at dulme stressen, men de løser ikke de underliggende årsager, hvilket kan føre til akkumuleret stress over tid.

3. **Fokus på opgaver:** Når folk er optaget af arbejde, skole og daglige opgaver, kan de nemt ignorere de fysiske og følelsesmæssige signaler, som kroppen sender. De kan undertrykke eller rationalisere deres reaktioner og fortsætte med at fungere på overfladen, selvom stress bygger sig op.

4. **Stigma omkring at indrømme stress:** Nogle kulturer eller samfund kan opfatte stress som tegn på svaghed eller mangel på evne til at håndtere presset. Dette kan føre til, at folk skjuler deres stressniveau og ikke søger hjælp, før det når en kritisk tilstand.

Det er vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn på stress, såsom ændringer i søvnmønstre, irritabilitet, ændringer i spisevaner, koncentrationsproblemer og fysiske symptomer som hovedpine eller muskelspændinger. At udvikle sunde håndteringsstrategier som motion, dyb vejrtrækning, mindfulness, tid til afslapning og at søge støtte fra venner, familie eller professionelle kan hjælpe med at reducere og håndtere stressens virkninger.

"Stress er ikke en diagnose men en tilstand, som opstår, når vi er psykisk overbelastede..." - Læs mere på Psykolog Foreningens hjemmeside.